Client Area   |   Library   |   Microsoft Area   |   IBM Area   |   Contact Us        
Press Releases
Events
Whitepapers
Library
Webcasts & Demos
FAQ
Newsletters
Home > News & Events > Press Releases

Press Releases

CONTACT:

Covast Lanserar ODETTE File Transfer Protocol (OFTP) Support för IBM WebSphere Partner Gateway
Covasts OFTP-adapter utökar möjlighet att använda IBM WebSphere för elektronisk kommunikation och samverkan mellan företag i fordonsindustrin

ATLANTA and ROTTERDAM, The Netherlands – 11 October 2005 – Covast, en ledande leverantör av EDI-lösningar (Electronic Data Interchange) för integration av försörjningskedjor, meddelar att företagets ODETTE File Transfer Protocol (OFTP)-adapter för IBM WebSphere Partner Gateway nu finns tillgänglig på marknaden. Covasts OFTP-adapter är utformad för att utöka funktionen för meddelandehantering i IBMs WebSphere Partner Gateway.

Covasts OFTP-adapter ger de företag inom fordonsindustrin som behöver använda OFTP för sina affärstransaktioner möjlighet att använda IBM WebSphere-plattformen. Genom att utöka plattformens existerande stöd för olika B2B-standarder och protokoll, ger Covast företag verktyg för att optimera effektiviteten i IBM WebSphere.

Covasts OFTP-adapter används redan av flera stora europeiska företag inom fordonsindustrin för affärskritiska tillämpningar, där följande fördelar märks:

IBM WebSphere erbjuder numera fullt stöd för företag som använder OFTP, som därmed kan använda IBM WebSphere för heltäckande integrationslösningar.

Företagen kan utnyttja integrationslösningar både för hantering av affärsprocesser (BPM, business process management) och för att övervaka affärskritiskt data i realtid (BAM, business activity monitoring).

Företagsövergripande integration som omfattar OFTP-meddelandehantering har direkt påverkan på lönsamheten. Företag kan minska operationella kostnader, öka produktiviteten och förbättra lagerhållningen då integration över företags- och applikationsgränser kan göras på en och samma plattform.
”Covasts OFTP-erbjudande ökar antalet protokoll som stöds av Websphere Partner Gateway och möjliggör därmed för en ny grupp företag att konsolidera sin fragmenterade e-handelsmiljö till en samordnad lösning för hantering av handelspartners,” säger Art Ambrose, Worldwide Sales Executive inom B2B på IBM.

Filöverföringsprotokollet ODETTE definierades av den europeiska fordonsindustrin 1986, för att utöka traditionella filöverföringsfunktioner till att även stödja just in time-baserad verksamhet. OFTP stödjer end to end-transaktioner och transport av EDIFACT-meddelanden och kan köras med X.25- eller ISDN-anslutningar. OFTP används idag av de flesta större europeiska fordonstillverkare och deras underleverantörer. Protokollet används även inom vitvaru- och kemibranscherna, samt av tex banksektorn.

”För företag som verkar inom en just in time-miljö är det avgörande att ha en integrerad och exakt bild över verksamheten i alla lägen. Detta ställer krav på att kunna skicka och ta emot affärsdokument med hjälp av en hel uppsättning protokoll och standarder. Covasts OFTP-adapter gör det möjligt företag inom fordonsindustrin att rulla ut WebSphere till sina handelspartners, nu när WebSphere även stödjer det obligatoriska OFTP-protokollet,” säger Daan Scheer, VD på Covast.

Covasts nya OFTP-adapter för IBM WebSphere Partner Gateway är tillgänglig på marknaden idag. För mer information, se http://www.covast.com/news/whitepapers.asp.

Om Covast

Covast tillhandahåller EDI-baserade integrationslösningar som kopplar samman äldre tillämpningar med dagens internetbaserade standarder. Företaget erbjuder en produktfamilj som är utformad för att underlätta snabb och kostnadseffektiv integration av EDI-baserade tillämpningar och system till samordnade plattformar såsom IBM WebSphere och Microsoft BizTalk Server. Covast har sitt europeiska huvudkontor i Nederländerna och sitt amerikanska huvudkontor i Atlanta. Företaget har strategiska allianser med kunder och partners såsom Microsoft, IBM, Accenture, EDS, HP, Citrix och Siemens. För mer information, se www.covast.com.

# # #
Latest News
9-6-2010

ebXML Message Service Adapter enhances medical data
transfer at Helse Vest, Norway


8-10-2010

Covast and Vali make ebXML messaging even easier for Norwegian organizations

5-24-2010

ebXML Message Service Adapter for Microsoft BizTalk Server certified by the Norwegian Center for Informatics in Health and Social Care

4-15-2010

motion10's Gijsbert in 't Veld receives Microsoft Most Valuable Professional Award for the fifth time

7-8-2009

Covast Debuts New B2B Suite for Microsoft BizTalk Server 2009Solutions       Services       Partners       Clients       Company       News & Events       Contact Us       Privacy Statement

© 2008 Covast       877.525.1753 (United States)    +31 10.235.10.22 (Europe)